Higaeri

Oita Prefecture, Top10 sightseeing spots!

 WHITE BEACH - Shiragahama Beach -

WHITE BEACH - Shiragahama Beach -

Higaeri No.1

WHITE BEACH - Shiragahama Beach -

Address 〒879-2201 Kounoura, Saganoseki-cho, Oita City, Oita Prefecture
 Smart Life Farm KITSUKI

Smart Life Farm KITSUKI

Higaeri No.2

Smart Life Farm KITSUKI

Address 259-8 Morie, Kitsuki City, Oita Prefecture 873-0033
 sprouting farm

sprouting farm

Higaeri No.4

sprouting farm

Address 〒872-0655 Furukawa, Ajimucho, Usa City, Oita Prefecture
 Chuetsu Beach

Chuetsu Beach

Higaeri No.5

Chuetsu Beach

Address Chuetsuura, Tsurumi, Saiki City, Oita Prefecture 876-1206
 Ken Abe Farm

Ken Abe Farm

Higaeri No.6

Ken Abe Farm

Address Itaba, Ajimu-cho, Usa City, Oita Prefecture 872-0732
 Fujiwara Kyohoen

Fujiwara Kyohoen

Higaeri No.7

Fujiwara Kyohoen

Address 5001-7 Kawasaki, Hiji-cho, Hayami-gun, Oita Prefecture 879-1505
 Ayato Farm

Ayato Farm

Higaeri No.8

Ayato Farm

Address 1420 Shimoge, Ajimu-cho, Usa City, Oita Prefecture 872-0521
 Farm USA

Farm USA

Higaeri No.9

Farm USA

Address 〒872-0318 Shimozoe, Innaimachi, Usa City, Oita Prefecture
 Fujimidai Farm

Fujimidai Farm

Higaeri No.10

Fujimidai Farm

Address 73 Matsumoto, Ajimucho, Usa City, Oita Prefecture 872-0733
Higaeri

Oita Prefecture Popular Experience ranking TOP 10

Recently history