Higaeri

Miyazaki Prefecture, Top10 sightseeing spots!

 Kono Orchard

Kono Orchard

Higaeri No.1

Kono Orchard

Address 〒889-1201 1351 Kawakita, Tsuno-cho, Koyu-gun, Miyazaki Prefecture (Shin-Ima-Beppu)
 Sukimurando Mountain huts in the world

Sukimurando Mountain huts in the world

Higaeri No.2

Sukimurando Mountain huts in the world

Address Sukishimoda, Kobayashi City, Miyazaki Prefecture 886-0112
 NOJIRIKO Strawberry Farm

NOJIRIKO Strawberry Farm

Higaeri No.3

NOJIRIKO Strawberry Farm

Address 5160 Higashifu, Nojiricho, Kobayashi City, Miyazaki Prefecture 886-0212
 No. 6 Garden Kaizo Pear Garden

No. 6 Garden Kaizo Pear Garden

Higaeri No.4

No. 6 Garden Kaizo Pear Garden

Address 6103-62 Higashikata, Kobayashi City, Miyazaki Prefecture 886-0001
 Hasama Vineyard

Hasama Vineyard

Higaeri No.5

Hasama Vineyard

Address 〒880-1303 Minamimata, Aya-cho, Higashimorokata-gun, Miyazaki Prefecture (Nishikihara)
 Nakatsu Orchard

Nakatsu Orchard

Higaeri No.6

Nakatsu Orchard

Address 2357 Ofuji Kou, Kitago-cho, Nichinan City, Miyazaki Prefecture 889-2401
 Taneda Grape Orchard

Taneda Grape Orchard

Higaeri No.7

Taneda Grape Orchard

Address 〒886-0006 3733-1 North West, Kobayashi City, Miyazaki Prefecture
 Akimasa Observatory

Akimasa Observatory

Higaeri No.8

Akimasa Observatory

Address Ieshiro, Morotsuka Village, Higashiusuki District, Miyazaki Prefecture 883-1301
 Mari-chan farm

Mari-chan farm

Higaeri No.9

Mari-chan farm

Address 〒882-0126 1034 Tatsu Uezaki, Kitagata-cho, Nobeoka City, Miyazaki Prefecture
 Koshima Natural Garden

Koshima Natural Garden

Higaeri No.10

Koshima Natural Garden

Address 150 Ichiki, Kushima City, Miyazaki Prefecture 889-3311
Higaeri

Miyazaki Prefecture Popular Experience ranking TOP 10

Recently history