Higaeri

owani town, Top10 sightseeing spots

 Wanikko Koubou

Wanikko Koubou

Higaeri No.1

Wanikko Koubou

Address 〒038-0222 72 Sakamoto, Oaza, Hayaseno, Owani-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori Prefecture
 Ajaranomori Campsite

Ajaranomori Campsite

Higaeri No.2

Ajaranomori Campsite

Address 〒038-0211 28-74 Owani, Owani-cho, Minamitsugaru-gun, Aomori Prefecture
 Owani Ajara Park

Owani Ajara Park

Higaeri No.3

Owani Ajara Park

Address Oaza Owani, Owani Town, Minamitsugaru District, Aomori Prefecture
 Hiba no Kuni Guest House

Hiba no Kuni Guest House

Higaeri No.4

Hiba no Kuni Guest House

Address 72-2 Sakamoto, Hayaseno, Owani Town, Aomori Prefecture 038-0222
 Yukonseki Yakushido

Yukonseki Yakushido

Higaeri No.5

Yukonseki Yakushido

Address 〒038-0211 Oaza, Owani-cho, Minamitsugaru-gun, Aomori Prefecture
 Aomori Royal Golf Club

Aomori Royal Golf Club

Higaeri No.6

Aomori Royal Golf Club

Address 〒038-0223 100-9 Takinosawa, Shimada, Owani-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori Prefecture
 Mount Ajara

Mount Ajara

Higaeri No.7

Mount Ajara

Address Tsukidatemori, Oaza Owani Town, Minamitsugaru District, Aomori Prefecture 038-0211
 Seikanyu Onsen

Seikanyu Onsen

Higaeri No.8

Seikanyu Onsen

Address 〒038-0202 135-1 Nagamine Kujukumori, Owani Town, Minamitsugaru County, Aomori Prefecture
 Owani Onsen

Owani Onsen

Higaeri No.9

Owani Onsen

Address 〒038-0221 48-1 Kiyokawa, Nijigai, Owani-cho, Minamitsugaru-gun, Aomori Prefecture
 Ajara Park

Ajara Park

Higaeri No.10

Ajara Park

Address 〒038-0211 Oaza, Owani-cho, Minamitsugaru-gun, Aomori Prefecture
Higaeri

Aomori PrefectureRanking

Higaeri

Aomori Prefecture Popular Experience ranking TOP 10

Recently history