Higaeri

imabetu town, Top10 sightseeing spots

 Arama no Sato Vineyard

Arama no Sato Vineyard

Higaeri No.1

Arama no Sato Vineyard

Address 〒030-1505 288-7 Okawadaira Kiyokawa, Imabetsu Town, Higashitsugaru District, Aomori Prefecture
 Hozuki Beach

Hozuki Beach

Higaeri No.2

Hozuki Beach

Address 〒030-1513 Aomori Prefecture, Higashitsugaru-gun, Imabetsu-cho, Hazuki-mura
 Shogyoji Temple

Shogyoji Temple

Higaeri No.3

Shogyoji Temple

Address 〒030-1502 134 Imabetsu, Imabetsu-cho, Higashitsugaru-gun, Aomori Prefecture
 Chokai no Mori Wood Park

Chokai no Mori Wood Park

Higaeri No.4

Chokai no Mori Wood Park

Address 〒030-1501 Imabetsuyama National Forest, Hamana, Imabetsu-cho, Higashitsugaru-gun, Aomori Prefecture
 Higamasaki Campsite

Higamasaki Campsite

Higaeri No.5

Higamasaki Campsite

Address 〒030-1512 Higashitsugaru-gun, Aomori Prefecture, Imabetsu-cho, Odomari
 Hongakuji Temple

Hongakuji Temple

Higaeri No.6

Hongakuji Temple

Address 119 Imabetsu, Imabetsu Town, Higashitsugaru District, Aomori Prefecture 030-1502
 Okutsugaru Mabetsu Station

Okutsugaru Mabetsu Station

Higaeri No.7

Okutsugaru Mabetsu Station

Address 〒030-1505 91-1 Kiyokawa, Okawadaira, Imabetsu-cho, Higashitsugaru-gun, Aomori Prefecture
 Igamasaki

Igamasaki

Higaeri No.8

Igamasaki

Address 〒030-1512 In the grounds of Odomari Aza Imagama, Imabetsu-cho, Higashi-Tsugaru-gun, Aomori Prefecture
 Road Station Imabetsu Peninsula Plaza ASKUL

Road Station Imabetsu Peninsula Plaza ASKUL

Higaeri No.9

Road Station Imabetsu Peninsula Plaza ASKUL

Address 87-16 Kiyokawa, Okawadaira, Imabetsu-cho, Higashitsugaru-gun, Aomori 030-1505
 Bronze Toba

Bronze Toba

Higaeri No.10

Bronze Toba

Address 119 Imabetsu, Imabetsu Town, Higashitsugaru District, Aomori Prefecture 030-1502
Higaeri

Aomori PrefectureRanking

Higaeri

Aomori Prefecture Popular Experience ranking TOP 10

Recently history