Higaeri

hachinohe city, Top10 sightseeing spots

 Mori Tourist Farm

Mori Tourist Farm

Higaeri No.1

Mori Tourist Farm

Address 〒031-0112 4 Shimomichi, Oomori, Nango, Hachinohe City, Aomori Prefecture
 Hachinohe Sea Cat Morning Market

Hachinohe Sea Cat Morning Market

Higaeri No.2

Hachinohe Sea Cat Morning Market

Address 〒031-0801 Rising Koyo Parking Lot, 5-21-23 Koyo, Hachinohe City, Aomori Prefecture
 Masamasu Ando Museum

Masamasu Ando Museum

Higaeri No.3

Masamasu Ando Museum

Address 3 Yokamachi, Hachinohe City, Aomori Prefecture 031-0086
 OUTDOORBOX RIVER RUNS

OUTDOORBOX RIVER RUNS

Higaeri No.4

OUTDOORBOX RIVER RUNS

Address 75-5 Same, Samemachi, Hachinohe, Aomori Prefecture, 031-0841
 POLO Riding Club

POLO Riding Club

Higaeri No.5

POLO Riding Club

Address 27 Sakaizawagashira, Toyosaki-cho, Hachinohe City, Aomori Prefecture 039-1109
 Semasu Dam

Semasu Dam

Higaeri No.6

Semasu Dam

Address 〒031-0202 In Hachinohe City, Aomori Prefecture, Nangojima Moriji
 Nango Soba Promotion Center

Nango Soba Promotion Center

Higaeri No.7

Nango Soba Promotion Center

Address 1-1 Tateno, Nakano, Nango Ward, Hachinohe City, Aomori Prefecture 031-0114
 Morning haze house

Morning haze house

Higaeri No.8

Morning haze house

Address 〒031-0202 61-1 Furubo, Shimamori, Nango, Hachinohe City, Aomori Prefecture Morning Moyano Yakata
 Hachinohe City Museum of Art

Hachinohe City Museum of Art

Higaeri No.9

Hachinohe City Museum of Art

Address 10-4 Bancho, Hachinohe City, Aomori Prefecture 031-0031
 Tatehana Park

Tatehana Park

Higaeri No.10

Tatehana Park

Address 78-16 Tatehana, Minatomachi, Hachinohe City, Aomori Prefecture 031-0812
Higaeri

Aomori PrefectureRanking

Higaeri

Aomori Prefecture Popular Experience ranking TOP 10

Recently history