Higaeri

goshogawara city, Top10 sightseeing spots

 Karakawa Castle Ruins

Karakawa Castle Ruins

Higaeri No.1

Karakawa Castle Ruins

Address 〒037-0401 Goshogawara City, Aomori Prefecture
 Kaneki Craft

Kaneki Craft

Higaeri No.2

Kaneki Craft

Address 84-7 Ashino, Kanagi, Kanagi Town, Kitatsugaru District, Aomori Prefecture 037-0202
 Nippon Rent-A-Car Goshogawara

Nippon Rent-A-Car Goshogawara

Higaeri No.3

Nippon Rent-A-Car Goshogawara

Address 4-7 Chuo, Goshogawara City, Aomori Prefecture 037-0036
 Pottery class Chubachi

Pottery class Chubachi

Higaeri No.4

Pottery class Chubachi

Address 107-4 Chiyozuru Kanayama, Goshogawara City, Aomori Prefecture 037-0011
 Kawahara Jizoson of the Kawakura Sai

Kawahara Jizoson of the Kawakura Sai

Higaeri No.5

Kawahara Jizoson of the Kawakura Sai

Address 〒037-0201 426-1 Tanabano, Kawakura, Kanagicho, Goshogawara City, Aomori Prefecture
Osedou Shell Mound

Osedou Shell Mound

Higaeri No.6

Osedou Shell Mound

Address 〒037-0401 Goshogawara City, Aomori Prefecture
 Onuma Park

Onuma Park

Higaeri No.7

Onuma Park

Address 81-1 Ainoi Iwai, Goshogawara City, Aomori Prefecture 037-0401
 Unshoji

Unshoji

Higaeri No.8

Unshoji

Address 〒037-0202 433 Asahiyama, Kanagicho, Goshogawara City, Aomori Prefecture
 Sea-Urando "Kaiyukan"

Sea-Urando "Kaiyukan"

Higaeri No.9

Sea-Urando "Kaiyukan"

Address 115-126 Isomatsuyamanoi, Goshogawara City, Aomori Prefecture 037-0404
 Nanahira Observatory

Nanahira Observatory

Higaeri No.10

Nanahira Observatory

Address 〒037-0500 Nakazato District, Nakadomari Town, Kitatsugaru District, Aomori Prefecture
Higaeri

Aomori PrefectureRanking

Higaeri

Aomori Prefecture Popular Experience ranking TOP 10

Recently history